Lecture Chair : เก้าอี้เล็คเชอร์ - FurBrio.com

Lecture Chair : เก้าอี้เล็คเชอร์

Lecture Chair : เก้าอี้เล็คเชอร์ (3)

หมวดเก้าอี้เลคเชอร์

เก้าอี้แล็คเชอร์ เบาะหุ้มหนัง หรือ ผ้าฝ้าย โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม แผ่นเล็คเชอร์ ผลิตจากไม้พาร์ติเกิ้ลปิดผิวด้วยโฟเมก้า
เก้าอี้เล็คเชอร์ โครงเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งผลิตจากพลาสติก  แผ่นเล็คเชอร์ผลิตจากไม้พาร์ติเกิ้ลปิดผิวด้วยโฟเมก้า
เก้าอี้เล็คเชอร์ โครงเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งผลิตจากพลาสติก  แผ่นเล็คเชอร์ผลิตจากไม้พาร์ติเกิ้ลปิดผิวด้วยโฟเมก้า