Executive Desk Favour โต๊ะทำงานผู้บริหาร - FurBrio.com

Executive Desk Favour โต๊ะทำงานผู้บริหาร

Executive Desk Favour โต๊ะผู้บริหาร

ชุดโต๊ะผู้บริหาร Favour ชุดโต๊ะทำงานของผู้บริหาร ที่มีสไตล์ ประกอบไปด้วย โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร เก้าอี้ทำงาน และเก้าอี้สำหรับผู้ติดต่อ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ห้อง