Working Desk : โต๊ะทำงาน - FurBrio.com

Office Furniture: เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

Office Furniture

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

Working Desk : โต๊ะทำงาน

Working Desk : โต๊ะทำงาน (5)

โต๊ะทำงานหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบ โต๊ะทำงานขาไม้ และ ขาเหล็ก จับนำมาผสมตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้องแต่ละขนาด !!